Avís Legal

Home >> Avís Legal

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

1) Informació General y Dades Identificatives:

En compliment del deure d'informació de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació es facilita la següent informació:

Sota el nom BABY FOTO BARCELONA es troba la persona titular d'aquesta pàgina web, que és Eileen Michaud Fernández, amb la seva pròpia personalitat jurídica i objecte social i amb domicili social al Avda. de la Indústria nº11 - 08960 - Sant Just Desvern . El correu electrònic de contacte és eileen@babyfotobarcelona.es

 

2) Us de la pàgina web:

És "Usuari" tota persona que accedeixi, navegui o utilitzi la present pàgina web. Aquest lloc web ha estat dissenyat i té com a única finalitat oferir informació general sobre els serveis que BABY FOTO BARCELONA presta i oferta al mercat, així com difondre informació relacionada amb les diferents àrees d'activitat que puguin ser d'interès per als nostres clients. BABY FOTO BARCELONA es reserva el dret d'alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i / o configuració de la pàgina web, així com d'alguns o tots els seus continguts, i de modificar les condicions generals d'ús. BABY FOTO BARCELONA no es responsabilitza dels continguts o opinions de terceres persones que puguin publicar-se en la pàgina web, ni de la informació continguda en pàgines web a les que es pugui accedir a través d'enllaços aparèixer a la pàgina, ni de l'ús que els usuaris donin als materials posats a disposició del públic a través de la pàgina.

 

3) Protecció de dades de caràcter personal:

Responsable del tractament: BABY FOTO BARCELONA (d'ara endavant, "l'empresa").

Dades de contacte de l'empresa: Avda. de la Industria nº11 – 08960 - Sant Just Desvern (Barcelona), e-mail eileen@babyfotobarcelona.es, i telèfon 671 690 109.

Ús i finalitat de les dades obtingudes

Les dades que sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la gestió i tramitació de la sol·licitud que ens ha fet arribar i poder remetre-li informació sobre els nostres serveis, i en cap cas està obligat a facilitar-los. També ens assegura que totes les dades facilitades són veritables, veraces i rellevants per a la finalitat per a la qual els sol·licitem.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps que es mantingui la relació comercial, i un cop finalitzi la relació esmentada, es bloquejarà el termini legalment establert, abans de la seva destrucció.

L'enviament de la mateixa implica la seva autorització expressa per incorporar-los als nostres fitxers corresponents, sempre que l'empresa consideri convenient per a la gestió de la petició que sol·liciti.

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals, si us plau, informeu-nos sempre que hi hagi alguna modificació. En cas contrari, no ens fem responsables de la veracitat dels mateixos.  Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a continuar incorporant-los fins que el responsable ho consideri oportú i sempre que sigui apropiat per a la finalitat per la qual es van obtenir.

Drets dels interessats

El titular de les dades personals té dret a:

• Obtenir confirmació sobre si el Responsable està tractant les dades personals relatives a ells, o no.

• Accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només el Responsable els conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

• En determinades circumstàncies, en virtut del dret de portabilitat, els interessats tindran dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'l a un altre responsable del tractament.

El titular podrà exercitar els seus drets:

• Per carta adreçada a l'empresa, Avda. de la Industria nº11 – 08960 - Sant Just Desvern (Barcelona), referència "Protecció de dades".

• Per correu electrònic a l' adreça eileen@babyfotobarcelona.es posant en l' assumpte "Protecció de dades".

Si creieu que no s'han tractat adequadament els vostres drets, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

4) Propietat intel·lectual i industrial:

BABY FOTO BARCELONA és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que puguin recaure sobre aquesta pàgina web i sobre els seus elements, el que inclou, a títol merament enunciatiu, els noms comercials, marques i logotips, estructura i disseny de la pàgina, textos i imatges, so, àudio, vídeo, etc. El titular es reserva tots els drets, pel que queda expressament prohibit qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública de la totalitat o part dels continguts i elements de la pàgina amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense comptar amb la prèvia autorització del titular. L'Usuari de la pàgina web es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de les societats de BABY FOTO BARCELONA. Els Usuaris poden visualitzar els elements de la pàgina web, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que es faci, única i exclusivament, per a ús personal i privat.